Privātuma politika

Mēs izprotam Jūsu datu drošības nozīmību un īstenojam pasākumus, kas nodrošina Jūsu datu privātumu gan to apstrādē, gan glabāšanā.

KĀDĒĻ MĒS IEVĀCAM, APSTRĀDĀJAM UN GLABĀJAM JŪSU DATUS?

  • Lai ļautu mūsu speciālistiem ar jums sazināties, lai sniegtu jums informāciju un atbildētu uz jūsu jautājumiem;
  • Lai noslēgtu ar jums sadarbības līgumu, ja būsiet izteicis vēlēšanos ar mums sadarboties;
  • Lai izpildītu jūsu pasūtījumu;
  • Lai dotu jums iespēju sniegt jūsu vērtējumu par sadarbību ar mums;
  • Lai mēs spētu uzturet efektīvu klientu datu bāzi un jums nebūtu atkārtoti mums jāsniedz dažāda veida informācija;
  • Lai, analizējot savus klientus un viņu vēlmes, pasūtījumu vēsturi, mēs spētu piedavāt arvien noderīgākus pakalpojumus;

 

KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATIEM UN KURŠ TOS APSTRĀDĀ?

SIA “Quickrent” ir jūsu datu pārzinis. SIA “Quickrent” ir atbildīgs par visu Jūsu iesniegto datu drošu apkopošanu, apstrādi un uzglabāšanu. Jebkurā jautājumā, kas jums radies saistībā ar Jūsu datiem sazinieties pa e-pastu: info@quickrent.lv.

Tikai attiecīgi iecelti un pilnvaroti darbinieki un datu apstrādātāji var piekļūt Jūsu datiem (ar savu ID pieeju attiecīgajās sistēmās) un veikt to apstrādi savu pilnvaru robežās, ciktāl tas nepieciešams pasūtījuma noformēšanai, izpildei, rēķina noformēšanai vai datu bāzu kārtošanai.

 

KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM UN UZGLABĀJAM

  • JŪSU VĀRDU UN UZVĀRDU
  • KONTAKTINFORMĀCIJU
  • NORĒĶINU REKVIZĪTUS
  • PASŪTĪJUMU VĒSTURI

 

CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mūsu sistēmā – tik ilgi, cik jūs tos atļaujat mums glabāt (uz nenoteiktu laiku)

Līgumus un grāmatvedības dokumentus – LR likumdošanā paredzēto termiņu

 

KĀ JŪS VARAT IZLABOT JAU IESNIEGTUS DATUS?

Jebkurā jautājumā, kas jums radies saistībā ar jūsu datiem sazinieties pa e-pastu: info@quickrent.lv. Uz šo e-pasta adresi nosūtot pieprasījumu par izmaiņām Jūsu datos, tas tiks attiecīgi apstrādāts.

Ja vēlaties, lai jūsu dati tiktu dzēsti no mūsu sistēmas, lūgums atsūtīt paziņojumu par šādu vēlmi (info@quickrent.lv)